Verbreed je kennis

Hoe meer kennis, hoe meer ervaring, hoe beter je ook als hulpverlener met stemmen leert omgaan.

Ik nodig iedere hulpverlener die omgaat met een stemmenhoorder uit, zelf op onderzoek te gaan en naast wetenschappelijke kennis ook ervaringskennis op te doen. Zodat je als hulpverlener de stemmenhoorders kan faciliteren en zijn stemmen beter kan begrijpen. Als dit begrip aanwezig is, kan de stemmenhoorder doorgaans beter met zijn stemmen om leren gaan. Ook aan familie/naasten die zich zorgen maken of in de war raken door de stemmenhoorder kan informatie verstrekt worden hoe met de stemmenhoorder om te gaan.

Er is heel veel informatie. Hiervoor verwijs ik naar allerlei artikelen, boeken en andere websites. Zie ook de links.

Agenda / nieuws

De Stemmenpoli in Alkmaar is per 1 oktober 2020 van start gegaan.

Relevante artikelen

Thema: Stemmenhoren en andere zintuiglijke ervaringen:

 

Romme en Escher:

https://romme-escher.nl/publicaties/

Dirk Corstens:

http://www.dirkcorstens.com/about-our-approaches

en

http://www.dirkcorstens.com/publications

Robin Timmers:

Birgit Hakemulder:

https://www.nursestation.nl/content/omgaan-met-stemmen

Een persoonlijke diagnose voor patiënten die stemmen horen; van symptoom naar klacht met betekenis in een context H.J.T.M. Corstens, M.A.J. Romme. Tijdschrift voor Psychiatrie 58(2016)2, 132-139
» Klik hier voor een download in pdf formaat.

 

D. Corstens: Stemmen horen en medicatie
» Klik hier voor een download in pdf formaat.

 

Wilma Boevink en Dirk Corstens
Wie kerfde ‘schuldig’ op mijn lijf? Vroegkinderlijke traumatisering, dissociatie en psychose
» Klik hier voor een download in pdf formaat.

D. Corstens en M. Romme: Praten met stemmen
» Klik hier voor een download in pdf formaat.

Dr. S. Escher: Psychotische ervaringen begrijpelijker maken
» Klik hier voor een download in pdf formaat.

 

Dr. R. May: De relatie tussen betrekkingsideeën en ongewone overtuigingen. (2005)
» Klik hier voor een download in pdf formaat.

 

Prof. Dr. M.A.J. Romme: Cognitieve therapie bij psychose en stemmenhoren
» Klik hier voor een download in pdf formaat.

 

Prof. Dr. M.A.J. Romme: De schadelijkheid van het concept schizofrenie (2004)
» Klik hier voor een download in pdf formaat.

 

Prof. Dr. M. A. J. Romme: Kritische beschouwing richtlijnen schizofrenie
» Klik hier voor een download in pdf formaat.

 

Prof. Dr. M.A.J. Romme: Trauma en psychose (2003)
» Klik hier voor een download in pdf formaat.

 

Thema: Herstel en Empowerment:

W. Boevink: De emancipatie van psychotische ervaringen (2005)
» Klik hier voor een download in pdf formaat.

 

W. Boevink: ‘De nieuwe psychose’ de weg naar herstel? (2003)
» Klik hier voor een download in pdf formaat.

 

W.Boevink: Herstel (2004)
» Klik hier voor een download in pdf formaat.

B. Steultjens: Herstel (2004)
» Klik hier voor een download in pdf formaat.

 

Thema: Overig:

E. Ladinser: Bad or mad? Ervaringen van een familielid (2005)
» Klik hier voor een download in pdf formaat.

 

Prof. Dr. M.A.J. Romme: Sociale psychiatrie epiloog
» Klik hier voor een download in pdf formaat.

 

Prof. Dr. M.A.J. Romme: Wat is sociale Psychiatrie
» Klik hier voor een download in pdf formaat.

 

Thema: Kinderen/Jongeren

Dr. A. Escher, Prof. Dr. M.A.J. Romme, Drs A. Buik, Dr. Ph. Delespaul, Prof. Dr. J. van Os: Kinderen en jeugdigen die stemmenhoren: een prospectief driejarig onderzoek
» Klik hier voor een download in pdf formaat.

 

Dr. A. Escher, Prof. Dr. M.A.J. Romme en M. Phil: Effectieve en minder effectieve interventies bij jeugdigen die stemmenhoren
» Klik hier voor een download in pdf formaat.

 

Prof. Dr. M.A.J. Romme en Dr. A. Escher: Het Maastrichts Interview voor kinderen en jeugdigen
» Klik hier voor een download in pdf formaat.

Links, relevante websites

Literatuur

 • Zelfhulpgids over praten met stemmen. Ideeën voor mensen die stemmen horen en die met hun stemmen in gesprek proberen te gaan. Rufus May en Elisabeth Vanholmer. Vertaald door Robin Timmers (juni 2020)   https://stichtingweerklank.nl/zelfhulpgids-over-praten-met-stemmen/

 • Leren omgaan met Stemmen Horen. Een op herstel en emancipatie gerichte benadering. Robin Timmers (2018)  https://www.omgaanmetstemmenhoren.nl/boek/boek-leren-omgaan-met-stemmen-horen-2018/

 • Stemmen horen, brochure van Stichting Weerklank

 • Zolang er mensen zijn zijn er stemmen, Paul Custers (2017)

 • De Magiër, Vincent Sjoerd Swierstra (2017)

 • De Goede GGZ, Philippe Delespaul, Michael Milo, Frank Schalken, Wilma Boevink, Jim van Os (2016)

 • Het zit allemaal in mijn hoofd, Mick (2016)

 • Yucelmethode, Mehmet Yücel (2016)

 • Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe GGZ, Jim van Os (2015)

 • Aafje, Paul Custers, (2013)

 • Leven met stemmen, Romme, Escher, Dillon, Corstens, Morris (2012)

 • Stemmen in je hoofd, Gail Hornstein (2010)

 • Kinderen die stemmen horen, Sandra Escher en Marius Romme (2009)

 • Keerpunt, van psychose naar herstel, De Ruijter (2009)

 • Gespreksgroepen voor mensen die stemmen horen, Moniek Pennings, Marius Romme, Ben Steultjens (2007)

 • Gek Genoeg Gewoon, Tilly Gerritsma, Titus Rivas (2007)

 • Zelfverwonding begrijpelijk maken, Boevink, Escher (2003)

 • Psychosen zonder Psychiatrie, Thomas Bock (2001)

 • Omgaan met stemmen horen, Romme, Escher (1999)

 • Werken met stemmen, Ron Coleman, Mike Smith (1997)

 • Stemmen horen accepteren, Romme en Escher (1996)