top of page

Persoonlijke informatie

Na mijn HBOV en interesse in het werkveld van de psychiatrie heb ik de opleiding tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige gedaan. Gedurende de 25 jaar daarna, heb ik in diverse werkvelden binnen de GGZ, werkervaring opgedaan. In de klinische zorg; ambulante verslavingszorg; justitiële verslavingszorg; ambulante Ouderenzorg; bij de crisisdienst 24-uurs zorg; als POH GGZ; bij de GGD team bemoeizorg; binnen een Fact team; en 5 jaar als projectleider van het project ‘stemmen in mijn hoofd’.

In mijn werk heb ik mij vanaf 2011 laten inspireren door Marius Romme en Sandra Escher, die hun ideeën over het horen van stemmen uit de jaren 80 begonnen te ontwikkelen en wereldwijd een enorme paradigmaverandering neerzetten. Zij richtten zich destijds op het accepteren en behandelen van het horen van stemmen. Hoewel zij in hun benadering en behandeling succesvol bleken, werd het destijds binnen de GGZ niet geaccepteerd.

Zij hebben belangrijk werk gedaan, stemmenhoorders serieus te nemen, aan te sluiten bij hun verhaal.

foto1.png

In die tijd (1989) hebben zij hun nek uitgestoken, liepen zij voorop. Deze benadering in Nederland werd nauwelijks geaccepteerd. In Engeland en Denemarken werd hun benadering wel warm ontvangen. Mede omdat daar toen de cliëntenbeweging actiever was.

Samen met anderen hebben zij een behandelaanbod ontwikkeld met een goed behandelperspectief. Reacties van stemmenhoorders uit de gehele wereld getuigen hiervan. Wereldcongressen stemmen horen, voortgekomen uit hun initiatief, worden door stemmenhoorders uit meer dan 33 landen bezocht.

 

Als sociaal psychiatrisch verpleegkundige en als bestuurslid van Stichting Weerklank heb ik middels de Maastrichtse benadering stemmenhoorders met succes behandeld. Door deze positieve ervaringen ben ik geïnspireerd geraakt om het werk van Romme en Escher met enthoussiasme voort te zetten.

cv

 • Vanaf mei 2020 zijn Dirk Corstens voor 1 dag in de week de persoonsgerichte Stemmenpoli Alkmaar gestart.

 • Vanaf maart 2019 voorzitter van Stichting Weerklank tot heden.

 • Van april 2018 tot heden bij BuurtzorgT, vanaf jan. 2020 bij team Dijk en Waard als sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Vanaf 2018-dec 2020 heb ik bij het team Alkmaar gewerkt. 2018- 2019 een half jaar in het team Amsterdam Noord om kennis op te doen over de werkwijze van BuurtzorgT, deze kennis mee te nemen naar het destijds startende team in Alkmaar. En later in het team Tuindorp in Utrecht gedurende 3 maanden helpen opzetten.

 • Vanaf maart 2018 tot juni 2018 ben ik tijdelijk werkzaam bij oude team, Dijk en Duin, ambulant Ouderen, Waterland.

 • Van jan. 2018 tot half febr. 2018, werkzaam bij een Wijkteam van GGZ-NHN, voor 32 uur per week als sociaal psychiatrisch verpleegkundige.

 • Van sept. 2017 tot heden, zelfstandig ondernemer: Peter Oud Training en Coaching.

 • Algemeen bestuurslid van Stichting Weerklank van sept. 2017 tot heden.

 • Projectleider: In samenwerking met Stichting Weerklank, organiseren van 4 daags congres 10e Wereld Congres Stemmen Horen, 12-15 oktober 2018 Vrijwilligerswerk.

 • Organisatie m.b.t. Familieopstellingen en stemmen horen, 1 maal per jaar in samenwerking Met Els Thissen

 • Van april 2016 tot eind 2017, werkzaam bij Fact PS.

 • Voorjaar 2015- juni 2017: gastdocent Parnassia Academie, 5 daagse training stemmen horen begrijpelijk maken.

 • Gastdocent HvA, SPV-opleiding, omgaan met stemmen. Najaar 2014. Pilot training i.s.m. Jeanne Derks, docent HvA.

 • Jan 2012 – juli 2017. Projectleider van project ‘Stemmen in je hoofd’. Binnen Dijk en Duin, bekendheid geven aan de Maastrichtse benadering.

 • 2010-2012 POH GGZ, kortdurende behandeling in huisartsenpraktijk.

 

 • 2006- september 2016, deelname aan 7x24 uurs crisisdienst. Naast de reguliere werkzaamheden, buiten kantoortijden, crisisdiensten.

 • Van dec. 2004 – april 2016, GGZ Dijk en duin, Ambulant Ouderen Waterland, als sociaal psychiatrisch verpleegkundige.

 • Okt. 2001 –  dec. 2004, de Brijder Verslavingszorg te Purmerend, als sociaal psychiatrisch verpleegkundige.

 • Jan.- dec. 2000, M.C.Z. de Heel te Zaandam, 2 dagen per week staffunctionaris.

 • Sept. 1989-sept. 2001, M.C.Z. de Heel te Zaandam, B- verpleegkundige.

 • Juli -sept. 1989, via uitzendbureau 's in verschillende gezondheidszorginstellingen gewerkt, waaronder ook in het “Nieuw Lloyd Hotel” (jeugdgevangenis) in Amsterdam gedurende 6 weken, B- verpleegkundige.

 • April - juni 1989, psychiatrisch ziekenhuis “De Grote Beek” te Eindhoven op een Sterk Gedragsgestoorde Afdeling, B- verpleegkundige.

 • Juli - dec. 1988, psychiatrisch ziekenhuis “De Grote Beek” te Eindhoven, op een afdeling voor langdurige opname met forensische psychiatrische cliënten, B- verpleegkundige.

Wisseltrofee

Peter Oud is voorzitter bij Stichting Weerklank; trainer van de training ‘Stemmen horen begrijpelijk maken’; behandelt stemmenhoorders om met hun stemmen om te leren gaan en coacht hulpverleners in het leren faciliteren. Tijdens het '10e Wereldcongres Stemmen horen' op 14 september 2018 heeft Peter hiervoor de ‘Romme Escher Wisseltrofee’ in ontvangst mogen nemen voor de best uitgedragen boodschap: 

‘Stemmen horen is geen ziekte maar een menselijke variatie. Dat wil zeggen dat het stemmen horen een betekenis heeft in het leven van de stemmenhoorder. Dat het een reactie kan zijn op meegemaakte gebeurtenissen en de daarbij behorende emoties.’

Wisseltrofee.png

Award

Tijdens het 8e World Hearing Voices Congress, Parijs, 19-22 okt. 2016.

21 landen waren hier vertegenwoordigd. Hier heb ik een ‘Education & Promotion Intervoice Award 2016’ ontvangen.

 

Reden van nominatie:

Peter Oud is a nurse who hears positive voices. With an incredible amount of patience and charm he started working in 2011 on the hearingvoices approach in the mental health service where he worked. It’s one of the biggest facilities for mental health in the Netherlands. He took a lot of personal risk. Collegues didn’t allways understood. He was open about his own experiences. He managed to unite a lot of groups in the Netherlands that work with voicehearers that wheren’t that close. Because of his work there’s now research about the way hearing voices groups works in the Netherslands. Peter also writes about the work he does as a facilitator for hearingvoices groups and manages to make more collegues come forward about there hearing voices experience. He organised a congress about hearing voices for his employer and next year he is very busy organising an new congres with a tribute to Marius Romme and Sandra Escher. He was also an important writer of one of the programms about voice hearing for social work and nursing students but also for a training program that’s used to train mental health staff.

bottom of page