top of page

Training: 'Stemmen horen begrijpelijk maken'

  • Ongeveer 8 % van de bevolking heeft ervaring met bijzondere zintuigelijke ervaringen en/of persoonsgebonden overtuigingen, waaronder het horen van stemmen. Verder heeft onderzoek aangetoond dat stemmen horen bij 2 tot 4% van de populatie voorkomt en dat er daarbij in het merendeel van de gevallen geen sprake is van een psychische stoornis. Hulpverleners zijn nogal eens verbaasd over dit gegeven. Een nieuwe benadering van de ervaring stemmen horen geeft ons ook nieuwe kennis en leidt tot het stemmen horen accepteren en begrijpelijk maken.

  • Marius Romme en Sandra Escher zijn de grondleggers van de internationale stemmenbeweging, Intervoice. Inmiddels zijn zij al op leeftijd. Mede dank zij hen hebben we veel kennis opgedaan, hoe wij op een effectieve wijze met stemmen kunnen omgaan.

De 5-daagse groepstraining najaar 2023 wordt binnenkort gepland.

De training is bedoeld voor hulpverleners en ervaringsdeskundigen die stemmenhoorders willen helpen bij het herstelproces.

 

In de praktijk blijkt dat de meeste hulpverleners wel willen weten of cliënten stemmen horen, maar er niet op gericht zijn ermee te werken. Ze zijn niet getraind om met stemmenhoorders over hun stemmen te praten.

Stemmen horen is voor iedere stemmenhoorder een individuele ervaring en heeft dan ook een persoonlijke betekenis.

Onderzoek heeft aangetoond, dat deze stemmen duiden op problemen waar de stemmenhoorder mee kan leren omgaan, evenals met de problemen die eraan ten grondslag liggen (Romme, Escher e.a. 2012). Het doel bij deze benadering is niet dat de stemmen verdwijnen. Hoewel dit wel kan gebeuren.

 

De Maastrichtse benadering richt zich op mogelijkheden van de stemmenhoorder om met zijn stemmen te leren omgaan. De stemmenhoorder leert weer de baas te worden over zijn stemmen. Daarom is het nodig dat professionals getraind worden in een werkwijze die aansluit bij de eigen ervaring. 

Tijdens de training zullen ook stemmenhoorders aanwezig zijn met wie de cursist kan oefenen in het afnemen van het het Maastrichtse interview samen leer je te onderzoeken, en leert begrijpen waar de stemmen bij deze stemmenhoorder vandaan kunnen komen en wat het nut is van deze stemmen. Deze benadering stimuleert de eigen kracht van de stemmenhoorder en sluit aan bij zijn herstelproces.

 

Peter Oud Training & Coaching biedt hieromtrent 2-3 maal per jaar een training. Er kunnen maximaal 10 cursisten deelnemen.

Diegene die deelneemt aan de training, krijgt het boek 'Stemmen horen begrijpelijk maken' (van Romme, Escher en Corstens) bij aanvang van de training uitgereikt en een syllabus digitaal aangeleverd.

Voor beide trainingen is enige voorbereiding en het maken van huiswerk vereist.

 

In het najaar 2022 wordt de training gegeven in Utrecht in samenwerking met Lister Academie en Enik.

 

Het 1e deel van de training betreft het leren afnemen en interpreteren van het Maastrichts interview en met de stemmen leren omgaan.

Het betreft 4 dagdelen. Trainer Peter Oud, sociaal psychiatrisch verpleegkundige en Sigrid van Deudekom, ervaringsdeskundige.

 

1e bijeenkomst: Is gericht op een andere manier van benaderen m.b.t. het omgaan met stemmen en een herstelgerichte attitude.

2e bijeenkomst: Het afnemen van het interview.

3e bijeenkomst: Het maken en het bespreken van het verslag en de rol van facilitator van een stemmenhoordersgroep.

4e bijeenkomst: Het maken en het bespreken van het construct: een dynamisch psychosociale formulering die het stemmen horen begrijpelijk maakt.

 

Het 2e deel van training, de 5e bijeenkomst betreft de Voice Dialogue. Trainer: Dirk Corstens, psychiater. 

Het betreft een methodiek om als hulpverlener met de stemmen van een stemmenhoorder in gesprek te gaan, antwoorden te krijgen met als doel achter de bedoeling van stemmen te komen.

Een voorwaarde voor deelname aan dit deel, is dat je bekend moet zijn met de Maastrichtse benadering.

 

In het najaar op de locatie:

Enik Recovery College

Locatie:

Hoornseschans 101,
3432 TK Nieuwegein.

Data:

Woensdag ?? sept. 2023 van 12.00–17.00 uur

Woensdag ??okt. 2023 van 12.00–17.00 uur

Woensdag ?? okt. 2023 van 12.00–17.00 uur

Woensdag ?? nov. 2023 van 12.00–17.00 uur

En de Voice Dialogue op vrijdag ?? nov. 2023 van 12.00-17.00 uur.

Lunch:

De lunch wordt verzorgd door Enik. 

 

De kosten:

Voor de gehele training €725,00 pp. (inclusief lunch en lesmateriaal)

 

Aanmelden:

Heb je vragen of wil je je aanmelden: via peter.oud.tc@ziggo.nl of bel 06-10202771

Opgave: Naam, functie, waar werkzaam, adres, postcode, plaats telefoonnummer en mailadres.

Bij aanmelding en betaling ontvangt u een bevestiging van deelname.

Bij onvoldoende deelname wordt de training geannuleerd.

Klik hier om de uitnodiging te downloaden.

Coaching on the job.

Dit betreft een training, coaching on the job, ‘Stemmen horen begrijpelijk maken’

 

Deze  training is bedoeld voor hulpverleners en ervaringsdeskundigen die stemmenhoorders willen helpen bij hun herstelproces in samenwerking met een eigen cliënt(e). 

 

 

 

 

In de praktijk blijkt dat de meeste hulpverleners willen weten of cliënten stemmen horen, maar er niet op gericht zijn ermee te werken, niet getraind om met stemmenhoorders over hun stemmen te praten.

Stemmen horen is voor iedere stemmenhoorder een individuele ervaring en heeft dan ook een persoonlijke betekenis.

Onderzoek heeft aangetoond, dat deze stemmen duiden op problemen waar de stemmenhoorder mee kan leren omgaan en ook met de problemen die eraan ten grondslag liggen. (Romme, Escher e.a. 2012). Hoewel het wel kan gebeuren, is het doel bij deze benadering niet dat de stemmen verdwijnen.

Deze Maastrichtse benadering richt zich op mogelijkheden van de stemmenhoorders om met zijn stemmen te leren omgaan. Stemmenhoorders leren weer de baas te worden over hun stemmen. Daarom is het nodig dat professionals getraind worden in een werkwijze die aansluit bij de eigen ervaring. 

Tijdens de coaching bijeenkomsten is ook een stemmenhoorder (veelal een cliënt), aanwezig. Zo kan de hulpverlener ervaring opdoen met het Maastrichtse interview en samen met de stemmenhoorder kan onderzoeken, waar de stemmen bij deze stemmenhoorder vandaan komen en wat het nut is van deze stemmen. Deze benadering stimuleert de eigen kracht van de stemmenhoorder en sluit aan bij zijn, haar herstelproces.

 

 

 

 

Deze training bestaat uit 6-8 bijeenkomsten, mede afhankelijk van wat nodig blijkt te zijn. Er kunnen maximaal 2 cursisten deelnemen.

Diegene die deelneemt aan de training, krijgt het boek 'Leven met stemmen' (van Romme, Escher e.a.) bij aanvang van de training uitgereikt en krijgt een syllabus digitaal aangeleverd.

Voor de training wordt enige voorbereidingstijd en huiswerk verwacht.

De training betreft het leren afnemen en interpreteren van het Maastrichts interview en met de stemmen leren omgaan.

Trainer Peter Oud, sociaal psychiatrisch verpleegkundige.

 

1ste bijeenkomst: Is een kennismaking, gericht op een de andere manier van benaderen m.b.t. het omgaan met stemmen en een herstelgerichte attitude.

2e en 3e bijeenkomst:   Het afnemen van het interview.

4e bijeenkomst: Het maken en het bespreken van het verslag en de rol van facilitator van een stemmenhoordersgroep.

5e bijeenkomst: Het maken en het bespreken van het construct, een dynamisch psychosociale formulering welke het stemmen horen begrijpelijk maakt en afstemmen welke interventies verder helpend kunnen zijn

Locatie:

Nader te bepalen

 

Data:

Nader te bepalen

 

De kosten:

Vaste kosten behandelaar (cursist):

Het boek ‘Stemmen horen begrijpelijk maken’, (Romme, Escher, Corstens) €38,00 pp.

Reader krijgt de cursist gratis digitaal aangeleverd.

Tarief voor bijeenkomst van 1-1,5 uur: € 112,50 (inclusief btw)

Reistijd en reiskosten, €37,50 per half uur.

bottom of page