Specifieke benadering m.b.t. omgaan met stemmen:

Hoort u stemmen en hebt u er last van?

Indien u stemmen hoort en u wil met de stemmen leren omgaan kan ik u een coachingstraject aanbieden. Mocht u vragen hebben, kunt u die stellen via het contacformulier.

Coachingstraject

Het coachingstraject omvat  een korte periode van 4-8 sessies van 1-1,5 uur

  • Kennismaking

  • Plan van aanpak

  • Stemmen interview

  • Het opstellen van een rapport, ordenen van informatie

  • Formuleren van construct opstellen van de persoonlijke diagnose. Hiermee wordt het horen van stemmen begrijpelijk gemaakt.

  • Inventariseren van behandelmogelijkheden of welke interventies helpend kunnen zijn om met de stemmen te leren omgaan.

 

Methodieken

In eerste instantie is de methodiek gericht op het probleem te verduidelijken, waar het mis is gegaan en nadien te focussen op het leren omgaan met emoties. Middels de methodieken gaat de stemmenhoorder zijn/ haar eigen antwoorden vinden.

Andere gebruikelijke technieken: Narratieve vragen; Yucelmethode, Werkboek hoe om te gaan met stemmen. Coaching t.a.v. oude patronen, hoe om te gaan met emoties, grenzen stellen en andere herstel ondersteunende methodieken.

Indien blijkt dat traumabehandeling, EMDR, CGT of andere therapieën geïndiceerd zijn, verwijs ik naar de eigen behandelaar.