Voel je vrij om met mij direct contact op te nemen

Plan een vrijblijvende bel afspraak . Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden. Ik behandel je vraag en gegevens discreet.

Wil je je aanmelden of heb je een andere vraag, stuur mij dan een mailbericht.

Aanmelden, vragen

Naam*

Email*

Telefoonnummer*

Wat is uw vraag?

En op welk tijdstip kan ik u bellen?

Praktijkgegevens, contact gegevens

Peter Oud Training & Coaching

Postadres: Hooiklamp 27, 1689 DB  Zwaag

Telefoon: 06-10202771 

KvK: 76668657

btw-id:  NL003120522B76

Vergoedingen

Tarieven voor individuele contacten:

 

Telefonische vervolgconsult tot een half uur is 37,50 euro

 

Individuele afspraken, coaching contacten, vraag ik 75 euro per uur

 

Administratiekosten per kwartier, 18,75 euro

Reiskosten en reistijd naar locatie, per half uur 37,50 euro

Vergoeding zorgverzekeraar of uw gemeente:    

 

Ik lever ongecontracteerde zorg. Zorgverzekeraars stellen eisen aan de zorg, die veelal leiden tot administratieve rompslomp en niet altijd direct tot betere zorg. Dat wil zeggen dat ik geen contract heb met zorgverzekeraars. Het kan zijn dat u recht heeft op een gedeeltelijke uitbetaling van de zorg die ik u lever. Binnen de zorgverzekeringswet is binnen artikel 13 geregeld dat je als ‘zorgconsument’ recht hebt op een redelijke vergoeding van zorg, ook als je deze betrekt bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. 

De hoogte van de vergoeding die de cliënt uiteindelijk krijgt wordt bepaald door de zorgpolis die u heeft. Ik adviseer u hierover contact op te nemen met uw eigen zorgverzekeraar.

Gemeenten hebben steeds meer zorgtaken toebedeeld gekregen. Onze ervaring is dat gemeenten bereid zijn individuele begeleiding, coaching te vergoeden.

 

Wanneer u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u ons dit minimaal 24 uur van tevoren te laten weten.

AVG, pricacyverklaring

Uw persoonlijke gegevens worden zonder u toestemming, zonder uw medeweten niet gedeeld met derde. Indien u niet wil dat uw gegevens opgenomen worden in mijn administratie, wordt hier een gevolg aan gegeven.

Klachtenregeling

Cliënten hebben een wettelijk recht om een klacht in te dienen over geleverde zorg. Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg uit 2015 is iedere zorgondernemer verplicht ‘een regeling te treffen voor de behandeling van klachten over een gedraging van hem of van voor hem werkzame personen jegens een cliënt en deze regeling op passende wijze onder de aandacht van zijn cliënten te brengen.’

 

Vanaf 01-01-2016 is de Wkkgz van kracht, deze wet verplicht dat iedere zorgaanbieder een onafhankelijke Klachtenfunctionaris heeft voor de informele afhandeling van cliënt klachten.

Ook als zelfstandig zorgverlener wil je voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen en het afhandelen van klachten goed regelen. Uiteindelijk gaat het erom onze zorg voor anderen te verbeteren.

Indien u een klacht heeft over ons bureau, verneem ik het graag.

 

Als zelfstandige in de zorg heb ik me aangesloten bij de klachtenregeling van SoloPartners. Deze klachtenregeling voorziet in een Klachtenfunctionaris en een geschilleninstantie. Hierdoor voldoe ik aan de Wkkgz.

 

Mocht u er met mij niet uitkomen, verwijs ik u naar de klachtenregeling van Solopartners. Het telefoonnummer is: 085-2010140

 

Wilt u liever per e-mail contact? Je kunt hen per e-mail bereiken op info@solopartners.nl